עבודת וידאו ארט, נעשה בהנחיית ירון שין ודוד אופנהיים בויצו חיפה