עבודה אישית. קולאז׳ דיגיטלי מסריקת נגזרות מגזינים ישנים