איור בטושים ועיצוב כפולה עבור ההגדה המסורתית השנתית של חנות ״אסופה״ ביפו.