איור חולצות לאלון עדר ולהקה. נעשה בשיתוף עם לייבל  ״יהלום״